Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านศา... (18 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นคันทางถนนดินลูกรัง พร้... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ท... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหิน... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม ... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองตะแบ... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านศาลา... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกภายในหมู่บ้... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 8 ... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นคันทางถนนดินลูกรัง พร้อมลงหินคลุก... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโพ... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหินคล... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม เช... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560 (13 ส.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560 (13 ก.ค. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 (13 มิ.ย. 2560)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560 (13 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th