Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (01 ต.ค. 2561)  
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเ... (30 พ.ค. 2561)  
คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (17 พ.ค. 2561)  
ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ (11 เม.ย. 2561)
เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลศาลาลาย การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560 (30 พ.ย. 2560)
เทศบัญญํติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (13 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ2561 (13 ต.ค. 2560)
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 2560)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (13 ต.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก (05 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์การลดภาวะเรือนกระจก (05 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (05 มิ.ย. 2560)
การรณรงค์ลดขยะในชุมชน (27 ก.พ. 2560)
ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีประจำปี 2560 (04 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MO... (21 พ.ค. 2561)  

พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพ... (11 พ.ค. 2561)  

โครงการ "สืบสานประเพณีวัฒ... (14 เม.ย. 2561)  

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (12 เม.ย. 2561)

โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟ... (22 มี.ค. 2561)

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (08 ก.พ. 2561)

พิธีบวงสรวง ขบวนแห่ งานปร... (07 ม.ค. 2561)

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล... (28 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยห... (28 ธ.ค. 2560)

กิจกรรม "เราทำความดีด้วยห... (04 ธ.ค. 2560)

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผ... (21 พ.ย. 2560)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักก... (24 ต.ค. 2560)

โครงการปลูกดอกดาวเรืองถวา... (16 ต.ค. 2560)

สภากาแฟที่เทศบาลตำบลศาลา... (13 ต.ค. 2560)

โครงการเสริมสร้างความปรอ... (13 ต.ค. 2557)

โครงการช่วยผู้ประสบภัยหนา... (13 ต.ค. 2557)

กิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลต... (13 ต.ค. 2557)

งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำป... (13 ต.ค. 2557)

เทศบาลตำบลศาลาลายร่วมรณร... (02 ก.พ. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโ... (15 มี.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พ... (15 มี.ค. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธ... (13 มี.ค. 2561)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พั... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ้า... (06 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง ... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภู... (05 มี.ค. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิ... (28 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน (28 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,8,9 ตำบลศาลาลาย (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.5,8,9 ตำบลศาลาลาย (15 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านศา... (18 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นคันทางถนนดินลูกรัง พร้... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ท... (17 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหิน... (17 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageเทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th