Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ต.ค. 2561 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 พ.ค. 2561 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
17 พ.ค. 2561 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย คู่มือประชาชน เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน
11 เม.ย. 2561 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
28 ธ.ค. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
30 พ.ย. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเทศบาลตำบลศาลาลาย การควบคุมกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2560
13 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศใช้เทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ2561
13 ต.ค. 2560 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย เทศบัญญํติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th