Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านศาลาลาย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายเขาเพิ่ม)
18 ม.ค. 2561
ถึง
18 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการวางท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านคลองตะแบก ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังดินดำตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายโคกขี้มิ้น – บ้านกุฏิพระ)
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นคันทางถนนดินลูกรัง พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ (สายซับขลุง – บ้านหัวถนน)
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 8 บ้านหัวถนน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านคลองปลาหมอ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
17 ม.ค. 2561
ถึง
17 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังหรือวัสดุคัดเลือกภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
12 ม.ค. 2561
ถึง
12 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านท่าข้าม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านวังดินดำ ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
12 ม.ค. 2561
ถึง
12 ม.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขึ้นรูปคันทางถนนดินลูกรังพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th