Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2561
ถึง
15 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาลาลาย พร้อมปรับปรุงสุขภัณฑ์เด็ก
15 มี.ค. 2561
ถึง
15 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า–ทางออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาลาลาย พร้อมปรับปรุงสุขภัณฑ์เด็ก
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เตี้ย หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์เตี้ย
06 มี.ค. 2561
ถึง
06 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ้านเขาวงค์) ตำบลศาลาลาย
06 มี.ค. 2561
ถึง
06 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 บ้านเขาวงค์ (สายบ้านเขาวงค์) ตำบลศาลาลาย
06 มี.ค. 2561
ถึง
06 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง (สายบ้านเขาเพิ่ม)
05 มี.ค. 2561
ถึง
05 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
05 มี.ค. 2561
ถึง
05 มี.ค. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับขลุง (สายบ้านเขาเพิ่ม)
28 ก.พ. 2561
ถึง
28 ก.พ. 2561
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนมโรงเรียน

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th