Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ข้อมูล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 4 ปี
แผนการดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

13 ต.ค. 2560
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย สภากาแฟที่เทศบาลตำบลศาลาลาย

13 ต.ค. 2557
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย งานกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2557

13 ต.ค. 2557
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย กิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลตำบลศาลาลาย ประจำปี 2557

13 ต.ค. 2557
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย โครงการช่วยผู้ประสบภัยหนาวประจำปี 2557 เทศบาลตำบลศาลาลาย

13 ต.ค. 2557
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อปฏิรูป วันที่ 23 มิถุนายน 2557

02 ก.พ. 2557
เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย เทศบาลตำบลศาลาลายร่วมรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

เทศบาลตำบลศาลาลาย

ที่ตั้ง : 99/1 หมู่ที่ 2  ตำบลศาลาลาย  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 67150
โทรศัพท์ : 056-029837  แฟกซ์ : 056-029837  E-mail : admin@
salalailocal
.go.th

www.salalailocal.go.th